Portfolio > Infestations

The Bulletin- Property Log vol.8 (1886), Adhesive damage
The Bulletin- Property Log vol.8 (1886), Adhesive damage
Archival Inkjet Print
11" x14"
2011